Slider
אודות – employee-rights4u.com

אודות

היזם

היות ובמדינות העולם השלישי, זכויות העובדים מקופחות, כמו למשל משכורותיהם, החלטתי להקים ארגון בינלאומי שישנה את המצב ויגרום להכפלת המשכורת ואף לשילושה הארגון מוקם בהתנדבות ועובדים שירשמו אליו לא ישלמו דמי חבר הצלחת המטרה תלויה בהצטרפות מסיבית של קהל העובדים במדינות השונות